Tin tức khoa học công nghệ

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar đề tài “Phương pháp tiếp cận thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính”

28 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar đề tài “Phương pháp tiếp cận thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính” do Ths. Đào Thị Ngọc Bích trình bày.

Buổi seminar có sự tham dự của Ths. Hoàng Minh Văn - Trưởng khoa Khoa học Cơ bản và các thầy cô giảng viên trong khoa.

Seminar “Phương pháp tiếp cận thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính do Ths. Đào Thị Ngọc Bích trình bày đã đề cập đến các nội dung cơ bản: Phương pháp đơn hình xét bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chính tắc; Phương pháp đơn hình xét bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chuẩn.

Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập trong buổi seminar. Buổi seminar thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên của đơn vị, qua buổi seminar các đồng chí giảng viên đã trao đổi về kinh nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn nữa hiệu quả giờ dạy học phần Toán kinh tế nói riêng và hiệu quả giờ dạy của mỗi giảng viên trong khoa./.