Tin tức & sự kiện

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021

26 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 25/11/2021, Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tư liệu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Tham dự buổi seminar có các đồng chí trong Bộ môn Lý luận Chính trị.

Tại buổi seminar ThS. Nguyễn Cẩm Nga đã thay mặt các đồng chí trong nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung của đề tài: Khái quát chung về tư liệu và các nguồn tư liệu cần khai thác, cập nhật khi giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiên cứu thực trạng sử dụng tư liệu trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Xây dựng hệ thống tư liệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Buổi seminar diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí tham dự đã có những góp ý, trao đổi những vấn đề đặt ra trong đề tài để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài./.