Tin tức & sự kiện

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức seminar về mục tiêu, phương pháp giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách

20 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường

Ngày 18/11/2021, Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức seminar về mục tiêu, phương pháp giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách.

Tham dự buổi seminar có các đồng chí giảng viên Bộ môn.

Mở đầu buổi seminar TS. Bùi Ngọc Hà - Trưởng Bộ môn phát biểu về mục đích và ý nghĩa của buổi seminar.

Tiếp theo, các thầy cô trong Bộ môn lần lượt trình bày mục tiêu và phương pháp giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách bao gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Buổi seminar được nghe những ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy các học phần. Không khí seminar của các giảng viên Bộ môn diễn ra sôi nổi. Các đồng chí tham dự góp ý trên tinh thần xây dựng nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy – học tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì./.