Tin tức & sự kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 26/4/2016, Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng Phú Thọ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua học kỳ I năm học 2015-2016 tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Đơn vị là Trưởng khối thi đua.


Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Phương Thủy – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ, Phó Giám đốc sở nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của 12 trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua.

Năm học 2015-2016, diễn ra trong bối cảnh cả nước có nhiều sự kiện trọng đại: đại hội đảng các cấp và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW "về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" được thông qua tại Hội nghị trung ương 8 khóa XI; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; đồng thời là năm học thứ chín công tác Thi đua, Khen thưởng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hoạt động theo Khối.

NGƯT. TS. Vũ Đình Ngọ trình bày Báo cáo Sơ kết thi đua học kỳ I năm học 2015-2016. Báo cáo đã tổng hợp, phân tích, đánh giá các mặt đạt được, những khó khăn, tổn tại của các trường trong Khối thi đua. Các trường trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các trường trong Khối có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Phần thảo luận, các trưởng đã sôi nổi đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong các mặt hoạt động của nhà trường như: công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo theo hình thức tín chỉ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm định chất lượng, công tác tự chủ, tự đánh giá...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Hồ Thị Phương Thủy đã biểu dương các kết quả đã đạt được của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Phú Thọ trong học kỳ I năm học 2015-2016; đồng thời đề nghị các trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong học kỳ II năm học 2015-2016 gắn với mục tiêu mà tỉnh Phú Thọ đề ra là 'Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới".

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các trường và ý kiến chỉ đạo của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Phú Thọ, TS. Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - đơn vị là Trưởng khối thi đua thay mặt Khối thi đua kết luận một số nội dung của Hội nghị, cụ thể:

1. Các trường trong Khối thi đua nhất trí cao với kết quả đạt được ghi nhận trong bản Báo cáo sơ kết công tác thi đua.

2. Các trường trong Khối thi đua vẫn duy trì các phong trào thi đua, có các giải pháp sáng tạo, khắc phục khó khăn đào tạo và nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang tín chỉ; nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho HSSV; tổ chức quá trình đào tạo, quản lý sinh viên, duy trì kỷ cương học đường, trong khối không có các vụ việc xấu xảy ra, đặc biệt là với lực lượng HSSV đông đảo, là giới trẻ dễ bị kích động trong các diễn biến tư tưởng, đây là điểm quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học; vấn đề đổi mới chương trình mục tiêu, vấn đề kiểm định chương trình đào tạo, đánh giá, tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài cũng đang được các trường hết sức quan tâm và tiến hành phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường.

Các trường cũng rất quan tâm đến vấn đề tự chủ trong đào tạo của các nhà trường giai đoạn 2016-2020 và việc phân tầng, phân hạng; vấn đề đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu.

3. Hội nghị đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đặc biệt là Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ quan tâm hơn nữa đến phong trào thi đua của Khối, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ các trường trong tổ chức các phong trào thi đua; có những phần thưởng cho các nhà trường, các cán bộ giảng viên tiêu biểu đóng góp vào phong trào thi đua của Khối.

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Phú Thọ đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng thực hiện tốt các phong trào thi đua của Khối.