Tin tức & sự kiện

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 31/7, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu; BCH Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà trường.

Tại Hội nghị, NGƯT.TS. Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá những mặt tích cực, chỉ ra những điểm hạn chế tồn tại của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Năm học vừa qua, Nhà trường đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng chúng ta đã nỗ lực vượt qua. Hội nghị là dịp để các cán bộ quản lý đào tạo, các thầy cô giáo nhìn thẳng vào thực tiễn, cùng tháo gỡ khó khăn, đưa công tác giáo dục - đào tạo đúng trọng tâm và có hiệu quả. Đầu ra của việc học phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập, Hiệu trưởng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 - 2017 như sau: Nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; chủ động thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tự khẳng định chất lượng đào tạo để giúp trường nâng cao năng lực, chất lượng so với mặt bằng chung của cả nước; tiếp tục chủ động đổi mới trong quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng chuẩn quốc tế và khu vực, nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đội ngũ đạt chuẩn theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, gắn các hoạt động nghiên cứu với thực tế sản xuất.

Năm học 2016 - 2017, Nhà trường kỷ niệm 60 năm truyền thống đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì, Thầy Hiệu trưởng đã đề ra phương hướng hoạt động năm học mới với tiêu chí: Tuyển sinh có hiệu quả các hệ đào tạo của Nhà trường; xây dựng hoàn thiện dữ liệu của các doanh nghiệp để tạo quan hệ cho đầu ra của sinh viên; công tác đào tạo sao cho hiệu quả, sát thực tiễn; bồi dưỡng các kỹ năng mềm, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ  cho sinh viên đạt hiệu quả; Đổi mới quản lý đào tạo, ứng dụng tin học trong quản lý, đồng bộ hoá dữ liệu trong toàn trường.

Kết thúc Hội nghị, các giảng viên, cán bộ, nhân viên Nhà trường cùng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2016 -2017 với tiêu đề: “Trách nhiệm - năng động - nhiệt tình - thân thiện" và “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Bích Trà