Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM

03 tháng 05, 2021

KẾ HOẠCH

Khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng mềm"

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức Khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng mềm" nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 và 2015 tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tích lũy được các kiến thức cơ bản để làm hành trang cho sinh viên chuẩn bị bước vào cuộc sống mới trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt trên thị trường lao động.

- Khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng mềm" nhằm trang bị cho sinh viên khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân để rèn luyện trên con đường khởi nghiệp của mình.

- Khóa học giúp cho sinh viên có cơ hội tích lũy đầy đủ các kiến thức để đáp ứng chuẩn đầu ra về Kỹ năng mềm đối với sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

II. Nội dung

Nội dung chính của Khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng mềm" gồm 04 kỹ năng chính sau:

  1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
  3. Kỹ năng làm việc nhóm
  4. Kỹ năng khởi nghiệp

III. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian:

(Có lịch học đính kèm)

2. Địa điểm:

- Cơ sở Lâm Thao:  Hội trường

- Cơ sở Việt Trì: Nhà Văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ.

3. Thành phần:

Sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 và 2015.

IV. Tổ chức thực hiện

- Ban tổ chức khóa học (thường trực là Phòng Thanh tra & ĐBCLĐT) chịu trách nhiệm liên hệ và mời giảng viên giảng dạy. Kết hợp với giảng viên trong việc xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch thực hiện của khóa học. Tổ chức việc đưa đón, ăn nghỉ cho giảng viên và trợ giảng trong thời gian công tác tại trường. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán làm các thủ tục liên quan đến việc thuê Hội trường và thanh toán chi phí cho giảng viên đến giảng dạy theo đúng các quy định về nguyên tắc tài chính.

- Phòng Tổ chức - Hành chính bố trí xe đưa đón và phòng nghỉ cho giảng viên và các cộng sự trong thời gian làm việc tại trường.

- Các Khoa có sinh viên tham gia khóa học cử cán bộ, giáo viên chủ nhiệm lập danh sách sinh viên, thông báo lịch học tới toàn thể sinh viên, quản lý sinh viên của khoa trong suốt thời gian khóa học diễn ra và thu lại bản thu hoạch sau khóa học của sinh viên và giao lại cho Ban tổ chức khóa học.

- Phòng CTCT&QLSV có trách nhiệm chuẩn bị Hội trường và các trang thiết bị liên quan phục vụ cho quá trình tác nghiệp của giảng viên theo yêu cầu (tại cơ sở Lâm Thao).

- Phòng Quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư theo yêu cầu.

- Phòng Khoa học và Công nghệ cử cán bộ trực theo lớp học để lấy thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng cáo.

Trưởng các Khoa và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thông báo kế hoạch này tới toàn thể sinh viên trong khoa được biết và nghiêm túc thực hiện để khóa học thu được kết quả cao nhất.

LỊCH HỌC KỸ NĂNG MỀM NĂM HỌC 2016 -2017

Th/ ngày

Thời gian

Lớp

Nội dung

Giảng viên

Địa điểm

Sáng

Chiều

Thứ 2

(01/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

Khoa Kinh tế gồm: Các lớp ĐH,CĐ khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014.

Khoa CNTT khóa tuyển sinh năm 2013

 

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra và ĐBCLĐT phối hợp với Tâm Việt Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra và ĐBCLĐT phối hợp với Tâm Việt Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra và ĐBCLĐT phối hợp với Tâm Việt Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra và ĐBCLĐT phối hợp với Tâm Việt Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra và ĐBCLĐT phối hợp với Tâm Việt Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội trường cơ sở Lâm Thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội trường cơ sở Lâm Thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội trường cơ sở Lâm Thao

 

14h00- 17h00

2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Thứ 3

(02/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

Khoa Kinh tế gồm: Các lớp ĐH,CĐ khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014.

Khoa CNTT khóa tuyển sinh năm 2013

 

 

 

 

 

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp

Thứ 7

(13/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa CNTT, Ngoại ngữ khóa tuyển sinh năm 2014. Khoa Kinh tế, CNTT, Ngoại ngữ khóa tuyển sinh năm 2015

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

14h00- 17h00

2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Chủ nhật

(14/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa CNTT, Ngoại ngữ khóa tuyển sinh năm 2014. Khoa Kinh tế, CNTT, Ngoại ngữ khóa tuyển sinh năm 2015

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp

 

 

 

Thứ 5

(04/8/2016)

8h00 – 11h30

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa KT Phân tích, khoa CNHH, khoa Cơ khí khóa tuyển sinh năm 2013

 

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

14h00- 17h00

2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Thứ 6

(05/8/2016

8h00 – 11h30

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa KT Phân tích, khoa CNHH, khoa Cơ khí khóa tuyển sinh năm 2013

 

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp

Thứ 7 (06/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa CN Môi trường khóa tuyển sinh năm 2013 và 2015, khoa Điện khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014.

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

14h00- 17h00

2.  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Chủ nhật

(07/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa CN Môi trường khóa tuyển sinh năm 2013 và 2015, khoa Điện khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014.

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp

Thứ 7 (20/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa KT Phân tích, khoa CNHH, khoa Cơ khí, khoa CN Môi trường khóa tuyển sinh năm 2014

 

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

14h00- 17h00

2.  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Chủ nhật

(21/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ khoa KT Phân tích, khoa CNHH, khoa Cơ khí, khoa CN Môi trường khóa tuyển sinh năm 2014

 

 

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp

Thứ 7 (27/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ các khoa CNHH, KT Phân tích, Cơ khí, Điện khóa tuyển sinh năm 2015

 

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

 

14h00- 17h00

2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 

Chủ nhật

(28/8/2016)

8h00 – 11h30

 

 

 

 

Các lớp ĐH, CĐ các khoa CNHH, KT Phân tích, Cơ khí, Điện khóa tuyển sinh năm 2015

 

3. Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

14h00- 17h00

4. Kỹ năng khởi nghiệp