Tin tức & sự kiện

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức seminar chuyên môn

23 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 22/11/2021, Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức seminar online trên hệ thống MS teams.

Tham dự buổi seminar có đẩy đủ các thầy cô trong Khoa.

Mở đầu buổi seminar Th.S Trần Thị Hiệp – Phó trưởng Khoa (phụ trách Khoa) phát biểu về mục đích và ý nghĩa của buổi seminar.

Th.S Nguyễn Văn Thịnh báo cáo nội dung seminar: “Tìm hiểu OBS Studio ứng dụng tạo Video bài giảng Online và nâng cao chất lượng trong giảng dạy trực tuyến”. Tác giả nhấn mạnh E-Learning là một trong các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục hiện đại. Báo cáo đã trình bày khái quát về xây dựng video bài giảng online; Đưa ra các giải pháp để ghi hình sản xuất video bài giảng một cách đơn giản và hiệu quả nhất cho giảng viên trong quá trình giảng dạy.

Tiếp theo, buổi seminar được nghe báo cáo của Th.S Hà Thị Thu Hiền về “Giảng dạy môn Lập trình C cho chuyên ngành công nghệ thông tin, hiện trạng và giải pháp”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung: Khảo sát thực tế hiện trạng giảng dạy môn Lập trình C cho chuyên ngành Công nghệ thông tin (Khóa tuyển sinh 2020); Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức môn Lập trình C của sinh viên sau khi học xong, khả năng ghi nhớ, vận dụng; Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng học tập môn Lập trình C (Khóa 2021).

Th.S Vũ Thị Khánh Vân trình bày nội dung seminar về: “Vận dụng các hình thức đánh giá học phần ngôn ngữ SQL 1 theo điều kiện thực tế”. Tác giả giới thiệu học phần ngôn ngữ SQL 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ quản trị CSDL SQL Server; Các thành phần của hệ quản trị và sử dụng hệ quản trị cho các bài toán cơ sở dữ liệu; Trang bị những kiến thức cơ bản về các lệnh định nghĩa dữ liệu, lệnh thao tác dữ liệu, quản trị và bảo mật cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó đề xuất: Vận dụng linh hoạt cách đánh giá học phần Ngôn ngữ SQL 1 theo điều kiện thực tế. Từ năm học 2021-2022 trở đi áp dụng thêm hình thức đánh giá thi trắc nghiệm để phù hợp với điều kiện giảng dạy thực tế cho sinh viên...

Th.S Đỗ Thị Hồng báo cáo nội dung: “Vận dụng các hình thức đánh giá học phần lập trình .NET 1”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung: Học phần lập trình .Net là nền để học phần tiếp theo. Học phần lý thuyết sẽ thực hiện thi học kỳ dưới dạng bài thực hành tổng hợp. Học phần thực hành xây dựng và sinh viên yêu cầu nộp các bài thực hành và đạt kết quả theo modul dự kiến của từng bài. Sinh viên hoàn thiện một bài tổng hợp, hoàn thiện một sản phẩm quản lý cơ bản tổng hợp các kiến thức đã học để giảng viên kiểm tra và yêu cầu thực hiện vấn đáp.

Buổi seminar của Khoa Công nghệ Thông tin diễn ra với không khí cởi mở. Các thầy cô tham dự buổi seminar thảo luận, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề mà các tác giả đưa ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy./.