Tin tức & sự kiện

KHOÁ HỌC “QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ”

03 tháng 05, 2021

Trong hai ngày 31/7 và 1/8, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức khoá học “ Quản lý và tổ chức các hoạt động khoa học & công nghệ” cho Lãnh đạo các đơn vị và giảng viên trong Nhà trường.


Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập của nước ta hiện nay, để khoa học & công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác khoa học, nhất là giảng viên tại các trường đại học phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sở dĩ nói giảng viên là lực lượng nòng cốt là bởi ở bậc đại học, người thầy đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hai nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau; nếu chỉ thực hiện được một trong hai nhiệm vụ ấy thì có nghĩa, người thầy đó chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của mỗi giảng viên, nhất là với mục tiêu “mỗi trường đại học là một viện nghiên cứu”.

Tuy nhiên, trên thực tế nền giáo dục đại học ở nước ta hiện nay đang thể hiện sự bất cập giữa nghiên cứu và giảng dạy trong đội ngũ giảng viên tại hầu hết các trường đại học, dường như giảng viên đặt nặng hơn đối với việc giảng dạy và coi nhẹ hoạt động nghiên cứu. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và sự phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Khoá học “Quản lý và tổ chức hoạt động khoa học & công nghệ” đã được tổ chức với mục tiêu: Trang bị các kiến thức cơ bản có hệ thống về khoa học luận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật triển khai nghiên cứu. Những nội dung cơ bản về xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học; cách thức tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Seminar khoa học; gắn giảng dạy với quá trình nghiên cứu và tự học, nâng cao năng lực tư duy nghiên cứu khoa học và  hoạt động thực tiễn; cung cấp thông tin về các quy định trong việc xây dựng, trình bày về  hình thức và nội dung Báo cáo kết quả nghiên cứu; phân tích, tổng hợp vấn đề một cách có logic và hệ thống, đề cao năng lực thực hành triển khai các nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu khoa học.

Với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, nhiệt tình trong giảng dạy đến từ Viện sư phạm kỹ thuật, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, PGS.TS Trần Khánh Đức. Khóa học thực sự đã mang đến cho cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì các kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ.

Bích Trà