Tin tức & sự kiện

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar đề tài khoa học cấp trường năm 2021

05 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều 04/03/2022, trên hệ thống MS teams, Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức seminar đề tài khoa học cấp trường năm 2021: “Nghiên cứu xây dựng mô hình và triển khai hoạt động Câu lạc bộ bóng chuyền da cho nam sinh viên – Bóng chuyền hơi nữ cho cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2020-2022” của chủ nhiệm đề tài - Th.S Đào Duy Đông.

Tại buổi seminar, ThS. Đào Duy Đông đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung đề tài và nhấn mạnh kết quả nghiên cứu như sau:

1. Thực trạng hoạt động thể dục thể thao của sinh viên và phong trào tập luyện bóng chuyền của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì còn hạn chế về số lượng đồng thời hiệu quả hoạt động chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do: Cơ sở vật chất còn hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa xây dựng được câu lạc bộ để tổ chức và điều hành, hướng dẫn, giảng dạy về bóng chuyền.

2. Đề tài đã lựa chọn được 02 câu lạc bộ: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ cho cán bộ, giảng viên và Câu lạc bộ bóng chuyền da nam cho sinh viên. Bước đầu xây dựng cơ cấu, hình thức tập luyện,... được lựa chọn và ứng dụng vào thực tiễn đã khẳng định được tính hiệu quả trong việc phát triển Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ cán bộ, giảng viên và Câu lạc bộ bóng chuyền da nam sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Buổi seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý thẳng thắn để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./.