Tin tức & sự kiện

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar đề tài “Tiếp cận định nghĩa khái niệm”

19 tháng 05, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2022,  Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức seminar đề tài “Tiếp cận định nghĩa khái niệm”, do ThS. Hoàng Minh Văn trình bày.

Buổi seminar có sự tham dự của các thầy cô giảng viên trong Khoa

Seminar “Tiếp cận định nghĩa khái niệm”, do ThS. Hoàng Minh Văn trình bày đã đề cập đến các nội dung cơ bản: Vai trò của khái niệm; cấu trúc khái niệm; các phương pháp để xây dựng định nghĩa một khái niệm khoa học. Trong các nội dung cơ bản tác giả nhấn mạnh trong thực tế, dù định nghĩa được xây dựng bằng phương pháp nào thì khi hướng dẫn người học tiếp cận định nghĩa khái niệm về cơ bản có hai cách đó là: Tiếp cận Quy nạp và tiếp cận diễn dịch.

Buổi seminar thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên của đơn vị, qua buổi seminar các đồng chí giảng viên đã trao đổi về kinh nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn nữa hiệu quả giờ dạy của mỗi giảng viên, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và hiểu các định nghĩa khái niệm./.