Tin tức & sự kiện

Khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022

04 tháng 12, 2022 Ban biên tập nhà trường

Sáng 2/12/2022, khoa Kỹ thuật phân tích đã tổ chức buổi seminar các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022. Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

Mở đầu buổi seminar, TS. Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo nội dung đề tài: “Nghiên cứu xử lý bùn vôi trong bã thải của nhà máy giấy và điều chế bột nhẹ”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh những kết quả đạt được của đề tài: đề tài đã phân tích, xác định được cái chỉ tiêu trong bùn vôi trước và sau xử lý. Trong đó hàm lượng CaCO3 sau xử lý tăng cao gần 5 % các chỉ tiêu khác (MgO, Al2O3, Fe2O3, SiO2) giảm so với trước khi xử lý. Xác định được điều kiện xử lý mẫu bùn vôi bằng cách sử dụng 15ml H2SO4 0,01 M để trung hòa đến môi trường trung tính và thời gian lắng thu kết tủa là 150 phút. Xây dựng được quy trình và ứng dụng thử nghiệm xử lý mẫu bùn vôi của với kết quả thu được như lượng kết tủa đạt gần 95%, hàm lượng Ca2CO3 đạt gần 95% tăng hơn so với chưa xử lý gần 5%. Từ đó có thể thu hồi được bột nhẹ.

          Tiếp theo, Th.S Bùi Thị Thơi thay mặt nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân hữu cơ vi sinh và hoàn thiện bài thực hành phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” báo cáo nội dung. Tác giả nhấn mạnh những nội dung sau của đề tài: Hoàn thiện quy trình xử lý mẫu phân hữu cơ vi sinh bằng thiết bị sẵn có tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để phân tích Chất hữu cơ, N, P2O5 hh. K2O hh, Ca, Mg, Zn bằng thiết bị sẵn có tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Hoàn thiện quy trình và viết bài thực hành phân tích xác định các chỉ tiêu. Phân tích mẫu thực và đánh giá sơ bộ. Th.S Nguyễn Thị Phương Thùy báo cáo nội dung đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý một số chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ trên mặt vật liệu chứa Cellulose”. Tác giả nhấn mạnh những nội dung sau: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình điều chế vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu; Phân tích cấu trúc, các tính chất của vật liệu hấp phụ chế tạo được; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hấp phụ các chất hữu cơ trên vật liệu; Xây dựng quy trình hấp phụ xử lý chất hữu cơ trên cột chứa vật liệu; Đánh giá qui trình xử lý xây dựng được; Ứng dụng xử lý mẫu nước thải dệt nhuộm.

        Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý thẳng thắn để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài. Buổi seminar thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên của đơn vị, qua buổi seminar các đồng chí đã trao đổi về kinh nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn nữa năng lực của bản thân.