Tin tức & sự kiện

NGHIÊN CỨU SINH HÀ QUANG ÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 02/6/2016 tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NCS. Hà Quang Ánh - Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa học - trường Đại  học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học Viện, chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới cấu trúc nano trên cơ sở graphen ứng dụng trong sử lý môi trường” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Vũ Anh Tuấn và TS. Vũ Đình Ngọ.

Thành phần Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ gồm: GS.TSKH.NGND. Đặng Ứng Vận - Chủ tịch hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà - Ủy viên phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Hồng Liên - Ủy viên phản biện 2, PGS.TS. Trần Đại Lâm - Ủy viên phản biện 3, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến - Ủy viên phản biện, PGS.TS. Lê Minh Cầm - Ủy viên phản biện, PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh – Ủy viên kiêm Thư ký.

Dự buổi bảo vệ có TS. Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám Đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, TS. Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Ngoài ra, còn có sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Luận án có ý nghĩa khoa học lớn, đã đóng góp những hiểu biết mới về tổng hợp Graphen oxit (GO), rGO, nano composit Fe3O4-GOVS và Fe-Fe3O4-GOVS. Sản phẩm được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: XRD, XPS, BET, HR-TEM, FTIR,… Vật liệu mới Fe-Fe3O4-GOVS có khả năng hấp phụ chọn lọc và dung lượng hấp phụ các ion kim loại nặng Cd(II), Cu(II) và As(V) cao hơn so với một số vật liệu hấp phụ đã được công bố. Kết quả nghiên cứu này mở ra triển vọng ứng dụng của vật liệu mới composit Fe-FeOx/GO, rGO trong xử lý nước chứa asen và các ion kim loại nặng, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe con người.

Luận án được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn. Kết quả Hội đồng đánh giá luận án xếp loại xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

Nguồn: Khoa CN Hóa học