Tin tức & sự kiện

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức chấm và xét giải “Cuộc thi sáng tạo sinh viên ngành Công nghệ Thông tin năm học 2021-2022”

10 tháng 01, 2022

Để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như phát động phong trào học tập và nghiên cứu khoa học chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống đào của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Khoa Công nghệ Thông tin đã phát động “Cuộc thi sáng tạo sinh viên ngành Công nghệ Thông tin năm học 2021-2022” từ tháng 11/2021. Sáng ngày 5/1/2022, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức chấm và xét giải cho Cuộc thi.