Tin tức & sự kiện

Th.S Bùi Thị Thơi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

03 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 02/12/2021, tại phòng 202C1, Th.S Bùi Thị Thơi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu xác định dư lượng kháng sinh Tetracyclin bằng phương pháp sắc ký lỏng HPLC trong một số mẫu thịt gà công nghiệp tại khu vực huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ”.

Trong đó, tác giả nhấn mạnh kết quả sau: Hiện nay, ở Huyện Phù Ninh vẫn còn tồn tại thịt gà công nghiệp còn tồn dư kháng sinh ảnh hưởng đến tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khoẻ của người tiêu dùng. Qua quá trình nghiên cứu và lấy mẫu nhóm đề tài đã kết luận trong 24 mẫu khảo sát trong đó có 7 mẫu chiếm 29,17%  vượt quá giới hạn cho phép do tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi trên địa bàn vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Kiến nghị: Tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi; Phổ biến rộng rãi các Quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc sử dụng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; Phổ biến rộng rãi các Quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc sử dụng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.