Tin tức & sự kiện

Th.S Đào Duy Đông bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021

31 tháng 03, 2022 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 30/3/2022, tại phòng 305C1 cơ sở Lâm Thao, Th.S Đào Duy Đông đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường năm 2021: “Nghiên cứu xây dựng mô hình và triển khai hoạt động Câu lạc bộ bóng chuyền da cho nam sinh viên – Bóng chuyền hơi nữ cho cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2020-2022”.

ThS. Đào Duy Đông đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung đề tài và nhấn mạnh kết quả nghiên cứu như sau:

1. Thực trạng hoạt động thể dục thể thao của sinh viên và phong trào tập luyện bóng chuyền của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì còn hạn chế về số lượng đồng thời hiệu quả hoạt động chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do: Cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa xây dựng được câu lạc bộ để tổ chức và điều hành, hướng dẫn, giảng dạy về bóng chuyền.

2. Đề tài đã xây dựng được 02 câu lạc bộ: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ cho cán bộ, giảng viên và Câu lạc bộ bóng chuyền da nam cho sinh viên. Bước đầu xây dựng cơ cấu, hình thức tập luyện,... được lựa chọn và ứng dụng vào thực tiễn đã khẳng định được tính hiệu quả trong việc phát triển Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ cán bộ, giảng viên và Câu lạc bộ bóng chuyền da nam sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.