Tin tức & sự kiện

Th.S Nguyễn Hữu Quân bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng bộ tài liệu lập trình gia công ứng dụng phần mềm NX trong giảng dạy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp”

14 tháng 05, 2022 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 10/5/2022, tại phòng CAD/CAM/CNC, Th.S Nguyễn Hữu Quân bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng bộ tài liệu lập trình gia công ứng dụng phần mềm NX trong giảng dạy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp”.

Thay mặt nhóm đề tài, Th.S Nguyễn Hữu Quân - chủ nhiệm đề tài đã trình bày nội dung và nhấn mạnh: Ngày nay các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều các máy CNC (máy gia công tự động theo chương trình) để sản xuất các chi tiết máy, tuy nhiên việc lập trình gia công cho các máy CNC còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề tài sẽ giúp cho các doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc trên rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật. Đề tài được triển khai theo 4 nội dung chính: Nghiên cứu tài liệu và phần mềm NX; Mô phỏng gia công 2D, 3D bằng phần mềm NX; Lập trình gia công, hiệu chỉnh chương trình; Kết nối với máy gia công CNC.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.