Tin tức & sự kiện

ThS. Bùi Thị Phương Thảo bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường

20 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Sáng  ngày 17/12/2021, tại phòng 305C1, ThS. Bùi Thị Phương Thảo bảo vệ thành công đề tài khoa học: Nghiên cứu biến tính tinh bột sắn làm vật liệu hấp phụ ion Cd2+ VÀ Pb2 trong nước thải công nghiệp”.

Th.S Bùi Thị Phương Thảo trình bày báo cáo đề tài và nhấn mạnh kết quả đã thu được như sau: Thứ nhất, đã điều chế thành công vật liệu tinh bột sắn biến tính có khả năng hấp phụ Cd2+, Pb2+ từ tinh bột sắn, khảo sát các điều kiện biến tính như: Khảo sát các đặc trưng của vật liệu: SEM, IR, Xray, EDX; Khảo sát điều kiện tổng hợp vật liệu tinh bột sắn biến tính: Tỉ lệ khối lượng của xanthat tinh bột đối với monome để hấp phụ Pb2+ là 1:12; Tỉ lệ khối lượng của xanthat tinh bột đối với monome để hấp phụ Cd2+ là 1:11. Hàm lượng chất khơi mào kali persulfat để hấp phụ  Pb2+ và Cd2+  là 70 mg và 80 mg. Thứ hai, đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Pb2+, Cd2+ của vật liệu ở điều kiện tĩnh pH tối ưu 5. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ từ 40 ÷ 50 phút. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ban đầu của Pb2+, Cd2+ tới khả năng hấp phụ của vật liệu. Thứ ba, đã khảo sát khả năng hấp phụ photphat của vật liệu ở điều kiện động: Xác định  được dung lượng hấp phụ cực đại của Cd2+, Pb2+  là 39,86mg/g và 48,72mg/g. Tốc độ hấp phụ là 1,0ml/ phút, tốc độ rửa giải là 1,0 ml/phút. Thể tích dung dịch rửa giải là 30ml HNO3 0,2M. Khảo sát ảnh hưởng của một số ion ảnh hưởng tới quá trình phản ứng và hấp phụ Pb2+, Cd2+ tới khả năng hấp phụ của vật liệu tinh bột sắn biến tính. Thứ tư, khảo sát khả năng hấp phụ của mẫu giả để đánh giá vật liệu. Thứ năm, khảo sát khả năng tách ion Pb2+, Cd2+  ra khỏi nước thải của Mạ kẽm nhúng nóng ở Khu công nghiệp Thụy Vân - Phú Thọ. Kết quả cho thấy vật liệu có khả năng tách khá tốt Pb2+, Cd2+ trong mẫu nước thải và đều thỏa mãn QCVN 40:2021/BTNMT về tiêu chuẩn nước thải Công nghiệp có thể được đổ vào khu vực nước được dùng cho mục đích giao thông thủy, tưới tiêu, trồng trọt…

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.