Tin tức & sự kiện

ThS. Lý Ngô Mai bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

20 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 16/12/2021, ThS. Lý Ngô Mai bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021: “Nghiên cứu hoàn thiện các bài thực hành Điện tử cơ bản trên cơ sở bộ đào tạo điện tử thông minh IoT tại phòng thực hành Điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Th.S Lý Ngô Mai đã thay mặt các thành viên trong đề tài trình bày báo cáo nội dung đề tài khoa học và nhấn mạnh những nội dung: Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc sử dụng các modul thí nghiệm riêng lẻ được trang bị trong phòng thực hành Điện tử như: Modul đọc và đo điện trở màu, Modul kiểm tra các định luật, định lý cơ bản của mạch điện, Modul kiểm tra điốt và các mạch ứng dụng dùng điốt, Modul kiểm tra mạch chỉnh lưu nhân điện áp, Modul kiểm tra tranzito lưỡng cực, tranzito trường, Modul mạch khuếch đại âm thanh, tạo dao động … để xây dựng nội dung các bài thí nghiệm dùng cho học phần Thực hành kỹ thuật điện tử, Thực hành tay nghề điện cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của ngành Điện. Từ các Modul thiết bị riêng lẻ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng, hoàn thiện 14 bài thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mạch điện hoạt động chính xác, ổn định, an toàn làm cơ sở để phát triển, mở rộng các bài thực hành nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập.

            Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.