Tin tức & sự kiện

ThS. Nguyễn Thanh Hải bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

20 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Sáng  ngày 16/12/2021, tại phòng 305C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc tổ chức dạy học trực tuyến học phần Vật lý đại cương ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

ThS. Nguyễn Thanh Hải đã thay mặt các thành viên trong đề tài: “Nghiên cứu áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc tổ chức dạy học trực tuyến học phần Vật lý đại cương ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” báo cáo nội dung. Trong đó, tác giả nhấn mạnh: Dạy học trực tuyến là một xu hướng tất yếu trong cuộc CMCN 4.0, là giải pháp các trường lựa chọn nhằm đảm bảo kế hoạch dạy học. Đặc biệt trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, khi các trường khó thực hiện được giảng dạy trực tiếp. Các nghiên cứu cho thấy “lớp học đảo ngược” là một mô hình tổ chức lớp học trong dạy học kết hợp đem lại hiệu quả. Việc phối hợp giữa phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến sẽ làm thay đổi cách thức giảng dạy, cho phép giảng viên tổ chức được các hoạt động dạy học mang tính tương tác và sáng tạo hơn. Tác giả kết luận: PPDH đảo ngược và DHTT nếu được lồng ghép một cách phù hợp và có phương thức quản lí hiệu quả thì việc dạy và học sẽ trở nên dễ dàng hơn, có nhiều thời gian trao đổi và thực hiện các hoạt động trải nghiệm, tiếp cận hình thành và phát triển năng lực tốt hơn. Việc học không chỉ còn gò bó trong lớp học mà có thể mở ra nhiều không gian khác nhau như thực địa, tại nhà, tại bất cứ nơi nào sinh viên trải nghiệm và tại không gian mạng, phù hợp với xu thế chung của sự phát triển xã hội.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.