Tin tức & sự kiện

ThS. Trần Thị Sáu bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng kim loại nặng trong động vật thân mềm tại khu vực huyện Lâm Thao”.

15 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 14/12/2021, ThS. Trần Thị Sáu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng kim loại nặng trong động vật thân mềm tại khu vực Huyện Lâm Thao”.

Tại buổi bảo vệ, Th.S Trần Thị Sáu đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung đề tài khoa học cấp trường: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng kim loại nặng trong động vật thân mềm tại khu vực Huyện Lâm Thao”. Trong đó, nhấn mạnh kết quả như sau: Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về động vật thân mềm và nguyên tố Cd, Pb, As, Hg trong động vật thân mềm; Đã khảo sát được điều kiện tối ưu xác định hàm lượng Cd, Pb, As, Hg; Đã nghiên cứu được quy trình xử lý mẫu động vật thân mềm; Đã nghiên cứu đánh giá được phương pháp xác định Cd, Pb, As, Hg trong động vật thân mềm; Đã định lượng được hàm lượng Cd, Hg, Pb, As, Hg trong 12 mẫu trai, ốc, trùng trục ở các xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.