Tin tức & sự kiện

TS.Bùi Tiến Dũng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

12 tháng 01, 2023 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 9/1/2023, TS.Bùi Tiến Dũng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022: “Nghiên cứu áp dụng hệ thống chỉ tiêu phân tích thông tin trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ”.

Đề tài đạt được kết quả sau: Nghiên cứu cơ s lý lun các ch tiêu phân tích thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Xác định quy mô mẫu khảo sát (các loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp); Xây dựng bảng hỏi khảo sát và tiến hành khảo sát; Tổng hợp kết quả khảo sát; Bàn luận kết quả khảo sát, đề xuất các khuyến nghị để doanh nghiệp tham khảo và triển khai vận dụng hệ thống ch tiêu phân tích thông tin trên báo cáo tài chính trong thời gian tới.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại đạt yêu cầu.