Tin tức & sự kiện

TS. Đặng Ngọc Định bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường năm 2021 “Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu và thử nghiệm xử lý chất thải kiềm của nhà máy giấy”

10 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 9/12/2021, tại phòng 305 C1, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài: “Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu và thử nghiệm xử lý chất thải kiềm của nhà máy giấy”

TS. Đặng Ngọc Định đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học và nhấn mạnh kết quả sau: Đề tài đã nghiên cứu các tài liệu về sản xuất giấy và bột giấy; Chuẩn bị trang thiết bị hoá chất để thực hiện đề tài; Đã phân tích các chỉ tiêu trong chất thải kiềm nhà máy giấy gồm CaO; MgO; Al2O3; Fe2O3; SiO2 thu kết quả hàm lượng tương ưng 91,05; 3,23; 0,72; 1,47; 0,93%; Đã nghiên cứu các điều kiện xử lý mẫu chất thải kiềm bằng cách sử dụng 15 ml H2SO4 0,01 M để trung hoà đến môi trường trung tính (pH=7); Đã phân tích các chỉ tiêu trong sản phẩm sau khi xử lý chất thải kiềm nhà máy giấy như CaO; MgO; Al2O3; Fe2O3; SiO2 thu kết quả hàm lượng tương ưng 95,10; 2,12; 0,63; 0,10; 0,73%. Kết quả cho thấy hàm lượng CaO sau xử lý tăng cao hơn 5%, các chỉ tiêu khác giảm so với trước khi xử lý; Đã xây dựng quy trình thử nghiệm xử lý mẫu chất thải kiềm nhà máy giấy có độ tin cậy cao dựa trên độ biến thiên nhỏ; Đã ứng dụng quy trình thử nghiệm xử lý mẫu chất thải kiềm nhà máy giấy cho kết quả thu được như lượng kết tủa đạt trên 95%, hàm lượng Cao đạt trên 95% tăng hơn so với chưa xử lý gần 5%, độ biến thiên nhỏ dưới 3%.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.