Kế hoạch

Kế hoạch số 49/KH-ĐHCNVT ngày 17/12/2021. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp NNVB2-1Đ19 (Thanh Ba-Phú Thọ)

20 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Kế hoạch số 49/KH-ĐHCNVT ngày 17/12/2021. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp NNVB2-1Đ19 (Thanh Ba-Phú Thọ)

Tệp đính kèm