Tin tức & sự kiện

TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA 2013 - 2017

03 tháng 05, 2021

Ngày 25/5 và 26/5/2017, Khoa Kinh tế đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2013. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sinh viên mà còn có ý nghĩa đối với Nhà trường.

KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 24/5/2017, tại phòng 205 giảng đường C2 Khoa Công nghệ Hoá học đã tổ chức Khai mạc Lễ bảo vệ đồ án - khoá luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học khóa tuyển sinh 2013 thuộc các chuyên ngành: Hóa Vô cơ - Điện hoá, Máy và Thiết bị Hóa chất, Công nghệ Vật liệu Silicat; Hóa Hữu cơ - Hoá dầu.